งานเลี้ยงรุ่น นพต.57 วันที่ 26-27 มีนาคม 2559

ที่โรงแรม เดอะโซไซตี้ รีสอร์ท
ต.ธนู อ.อุัย จ.พระนครศรีอยุธยา

คาวบอยไนท์จร้า 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ด.ต.นัทธี โชติมูล
ร้านอาหารเรือนสายน้ำ
 
คุณธนรัชต์(วิรัช) พยาน้อย
ขายรถตู้เย็น
ด.ต.ชาคร ทองอินทร์
เครื่องกรองน้ำ
 
ด.ต.พงษ์พิษณุ น้อยมลิวัลย์
เตรื่องออกกำลังกาย
ด.ต.ธวัชชัย ถนนทอง
รักษาความปลอดภัย
รับซื้แ - ขาย
   

คุณอภิรักษ์ ชูศรี
รักษาความปลอดภัย

     
คุณไพบูลย์ ปิ่นวัฒนชัย
รักษาความปลอดภัย
สำนักงานทนายความ
     
         
 
 
ผู้สนับสนุน ต่าง ๆ ในงานเลี้ยงรุ่น 24 - 25 มีนาคม 55 มีดังนี้
 
1. ผู้สนับสนุน สุรา
 
      1. พ.ต.ท.ยุติธรรม มหานิล
  2. พ.ต.ท.บุรีศรีหล้า
  3. ด.ต.ธนชัยสถิตย์วัฒนานนท์
  4. ด.ต.สุชาติตามกาล
  5. ร.ต.อ.สังวรคงกะพัน
  6. ด.ต.ชัยวัฒน์บุญโต
  7. ด.ต.ธิติศักดิ์สัจจเขตร์
 8. ด.ต.เสด็จเคนเหลื่อม
  9. ด.ต.ธรรมนูญนิติพรวัฒนา
10. ของปี 2554คงเหลือ
BENMORE
BENMORE

100 PP
100 PP
100 PP
100 PP
REGENCY
RED LABEL
100 PP

100 PP
1
1
1
1
1
1
2
6
6
3
ลัง
ลัง
ลัง
ลัง
ลัง
ลัง
ขวด
ขวด
ขวด
ลัง
 
   
เหล้าเหลือ
100 PP
BENMORE
RED LABEL
REGENCY
2
1
3
1
ลัง
ลัง
ขวด
ขวด
 
2. ด.ต.สมพงษ์ ขันธรักษา           สนับสนุน     เครื่องเสียง    หอยขาว  100  กก.
 
3. ด.ต.ปรีชา เขื่อนจันทึก             สนับสนุน     อาหารกลางวัน   1   มื้อ
 
4. ด.ต.บุญส่ง อินทร์กรุงเท่า           สนับสนุน     เรือกล้วย   ถ่าน   อุปกรณ์ปิ้งย่าง
 
5. ด.ต.นัทธี โชติมูล           สนับสนุน     กาแฟ   ปาท่องโก๋
 
6. พ.ต.ท.ยงยุทธ ดวงวงษ์           สนับสนุน     ของรางวัลตุ๊กตา   ป้ายไวนิว 3 แผ่น
 
 
7. ตชด  11  นาย สนับสนุนค่าใช้จ่าย นายละ 2,000 บาท ดังนี้
          1. ร.ต.อ.คุณชิด คัฒมาตย์
          2. ร.ต.อ.พรพจน์ จิตตธรรม
          3. ร.ต.ท.นิรุท อินธิศร
          4. ด.ต.บรรจง โทบุตร
          5. ด.ต.พินิจ ทรงกล้า
          6. ด.ต.ดำรงค์ศักดิ์ แสงเกตุ
          7. ด.ต.ประสาร วารีศรี
          8. ด.ต.บุญส่ง อินทร์กรุงเท่า
          9. ด.ต.กิตติพงษ์ นามโส
         10. ด.ต.วีระไชย ไชยนาแพง
         11. ร.ต.ท.สุพัตร หมั่นคิด
และ   ผู้ให้การสนับสนุน ติดต่อประสานโดย           ร.ต.อ.พรพจน์ จิตตธรรม     5,000   บาท    
รายการจ่าย
          1. น้ำแข็ง โซดา น้ำ น้ำอัดลม                               
          2. ถาดโฟม ส้อมขาว ถ้วยพลาสติก ถุงดำ                
          3. สนับสนุนนักโดดร่ม                                     
          4. หมึก 50 กก.                                                  
          5. หอย 50 กก.                                                   
          6. กุ้ง 30 กก.                                                      
          7. ผลไม้รวม                                                     
          8. เครื่องดื่มบ้านพักสวัสดิการ                               
                                                       
  8,000.-
     600.-
  3,000.-
  6,000.-
  3,000.-
  4,500.-
  1,600.-
    655.-                รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น     27,355.-   บาท
 

8. สมาชิก 57 สนับสนุน                   เข้ารุ่น                      ทุนการศึกษา
   ในวันงาน                                  127,700.-                      206,800.-      
   โอนเข้าบัญชี                               33,000.-                        11,000 -                 
          รวมเป็นเงิน                        160,700.-                      217,800.-          คลิ๊กดูรายละเอียด

 
     
 
กลับด้านบนกลับด้านบนกลับด้านบน
Web Design Factory