การจองห้องพักให้แจ้งต้นเดือน มี.ค.
สำหรับท่านที่ไม่แน่ใจว่าจะมาหรือไม่
ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด ให้แจ้งจำนวน
สมาชิกที่มา และเสื้อรุ่น 30 ปี
ทางรุ่นแจกฟรี 1 ตัว ท่านที่ต้องการ
เพิ่ม ตัวละ 500 บาท


         คลิ๊กที่ตัวเสื้อ ดูตัวอย่าง

22-23 มีนาคม 2557 พบปะสังสรรค์ แก่งกระจาน เพชรบุรี
วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 57
1. ล่องเรือชมทัศนียภาพในเขื่อนแก่งกระจาน ฟรี
2. ล่องเรือยาง ระยะทาง 8-10 กม ลำละ 1,200/10 ท่าน
3. รถ ATV 150/1 ท่าน รถบั๊กกี้ 300/2-3 ท่าน
4. BB GUN 300/1 ท่าน
5. นวดหน้า ฟิตเน็ต สระว่ายน้ำ (ต้องมีชุดว่ายน้ำ ทางรีสอร์ทมีให้เช่า) ฟรี
6. สปา ลด 40 % เปิดบริการ 10.00-19.00 น.
เริ่มงาน เวลา
12.00-15.00 น. ลงทะเบียนไปล่องเรือชมเขื่อน
16.00 น. ลงทะเบียน รับกุญแจเข้าห้องพัก พร้อมรับของที่ระลึก
18.00 น. งานเลี้ยงสังสรรค์
วันอาทิย์ที่ 23 มีนาคม 57
ร่วมรับประทาอาหารเช้า สำหรับท่านที่มาล่องเรือไม่ทัน ทางรุ่นจะจัดให้ท่าน
ลงทะเบียนไปล่องเรืออีกรอบในเวลา 08.00 น-09.00 น. เท่านั้น 


ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว
คิสาลัง ด้วยการจากไปของ
พ.ต.ท.ปติพงศ์ คิสาลัง
ได้เสียชีวิตลงด้วยอุบัติเหตุ
ทางรถยนต์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ด.ต.นัทธี โชติมูล
ร้านอาหารเรือนสายน้ำ
 
คุณธนรัชต์(วิรัช) พยาน้อย
ขายรถตู้เย็น
ด.ต.ชาคร ทองอินทร์
เครื่องกรองน้ำ
 
ด.ต.พงษ์พิษณุ น้อยมลิวัลย์
เตรื่องออกกำลังกาย
ด.ต.ธวัชชัย ถนนทอง
รักษาความปลอดภัย
รับซื้แ - ขาย
   

คุณอภิรักษ์ ชูศรี
รักษาความปลอดภัย

     
คุณไพบูลย์ ปิ่นวัฒนชัย
รักษาความปลอดภัย
สำนักงานทนายความ
     
         
 
 
ผู้สนับสนุน ต่าง ๆ ในงานเลี้ยงรุ่น 24 - 25 มีนาคม 55 มีดังนี้
 
1. ผู้สนับสนุน สุรา
 
      1. พ.ต.ท.ยุติธรรม มหานิล
  2. พ.ต.ท.บุรีศรีหล้า
  3. ด.ต.ธนชัยสถิตย์วัฒนานนท์
  4. ด.ต.สุชาติตามกาล
  5. ร.ต.อ.สังวรคงกะพัน
  6. ด.ต.ชัยวัฒน์บุญโต
  7. ด.ต.ธิติศักดิ์สัจจเขตร์
 8. ด.ต.เสด็จเคนเหลื่อม
  9. ด.ต.ธรรมนูญนิติพรวัฒนา
10. ของปี 2554คงเหลือ
BENMORE
BENMORE

100 PP
100 PP
100 PP
100 PP
REGENCY
RED LABEL
100 PP

100 PP
1
1
1
1
1
1
2
6
6
3
ลัง
ลัง
ลัง
ลัง
ลัง
ลัง
ขวด
ขวด
ขวด
ลัง
 
   
เหล้าเหลือ
100 PP
BENMORE
RED LABEL
REGENCY
2
1
3
1
ลัง
ลัง
ขวด
ขวด
 
2. ด.ต.สมพงษ์ ขันธรักษา           สนับสนุน     เครื่องเสียง    หอยขาว  100  กก.
 
3. ด.ต.ปรีชา เขื่อนจันทึก             สนับสนุน     อาหารกลางวัน   1   มื้อ
 
4. ด.ต.บุญส่ง อินทร์กรุงเท่า           สนับสนุน     เรือกล้วย   ถ่าน   อุปกรณ์ปิ้งย่าง
 
5. ด.ต.นัทธี โชติมูล           สนับสนุน     กาแฟ   ปาท่องโก๋
 
6. พ.ต.ท.ยงยุทธ ดวงวงษ์           สนับสนุน     ของรางวัลตุ๊กตา   ป้ายไวนิว 3 แผ่น
 
 
7. ตชด  11  นาย สนับสนุนค่าใช้จ่าย นายละ 2,000 บาท ดังนี้
          1. ร.ต.อ.คุณชิด คัฒมาตย์
          2. ร.ต.อ.พรพจน์ จิตตธรรม
          3. ร.ต.ท.นิรุท อินธิศร
          4. ด.ต.บรรจง โทบุตร
          5. ด.ต.พินิจ ทรงกล้า
          6. ด.ต.ดำรงค์ศักดิ์ แสงเกตุ
          7. ด.ต.ประสาร วารีศรี
          8. ด.ต.บุญส่ง อินทร์กรุงเท่า
          9. ด.ต.กิตติพงษ์ นามโส
         10. ด.ต.วีระไชย ไชยนาแพง
         11. ร.ต.ท.สุพัตร หมั่นคิด
และ   ผู้ให้การสนับสนุน ติดต่อประสานโดย           ร.ต.อ.พรพจน์ จิตตธรรม     5,000   บาท    
รายการจ่าย
          1. น้ำแข็ง โซดา น้ำ น้ำอัดลม                               
          2. ถาดโฟม ส้อมขาว ถ้วยพลาสติก ถุงดำ                
          3. สนับสนุนนักโดดร่ม                                     
          4. หมึก 50 กก.                                                  
          5. หอย 50 กก.                                                   
          6. กุ้ง 30 กก.                                                      
          7. ผลไม้รวม                                                     
          8. เครื่องดื่มบ้านพักสวัสดิการ                               
                                                       
  8,000.-
     600.-
  3,000.-
  6,000.-
  3,000.-
  4,500.-
  1,600.-
    655.-                รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น     27,355.-   บาท
 

8. สมาชิก 57 สนับสนุน                   เข้ารุ่น                      ทุนการศึกษา
   ในวันงาน                                  127,700.-                      206,800.-      
   โอนเข้าบัญชี                               33,000.-                        11,000 -                 
          รวมเป็นเงิน                        160,700.-                      217,800.-          คลิ๊กดูรายละเอียด

 
     
 
กลับด้านบนกลับด้านบนกลับด้านบน
Web Design Factory